ادیان و ترور

ادیان و ترور

۷ خرداد ۱۳۹۰

مردمان از سالیان دور، تروریسم را می شناسند و با رعب و وحشت ناشی از آن زندگی می‌کنند. گزاف نگفته‌ایم اگر عمر ترور را مساوی با عمر بشر بدانیم…

1 9 10 11