فساد اخلاقی و مالی در حزب دمکرات!

۱۷ مهر ۱۳۹۴

کمال شریفی باصطلاح روزنامه نگار سابق و در واقع عضو دستگیر شده تیم تروریستی اعزامی حزب که تا کنون چند مصاحبه از وی علیه حزب دمکرات کردستان در این سایت پخش شده این بار از

دیار و نادیار

سند:نامه قاسملو برای پیشمرگه های حزب دمکرات

۶ اسفند ۱۳۹۳

سندی غیر قابل انکار برای هواداران قاسملو و افرادی که واقعیات جنگ کومله و دمکرات را انکار میکنند(همانهایی که قاسملو را پیامبر آشتی می نامند!)ومعتقدند که دمکرات مقصر نبوده واین کومله بوده که جنگ را

1 4 5 6